วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

  การใช้งานอินเตอร์เน็ทเบื้องต้น สำหรับงานใน ทอ.
              ความรู้พื้นฐานของการใช้งาน Internet ใน ทอ. นั้น ประกอบด้วยการใช้งานด้านการค้นหาข้อมูล สื่อสารข้อมูล เป็นหลัก ซึ่งในบทเรียนชุดนี้ จะกล่าวถึงการใช้งาน Browser ในการค้นหาข้อมูลและสื่อสารข้อมูล โดยการค้นหาข้อมูล จะกล่าวถึงการใช้งาน Search Engine และการสื่อสารข้อมูลจะเป็นลักษณะของการสื่อสารข้อมูลด้วย E-Mail
  Browser คืออะไร
              Browser คือ โปรแกรมระบบงานที่ใช้เพื่อค้นหาทรัพยากรต่าง ๆ ใน Internet โดย Browser นั้น จะให้ผู้ใช้เดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยไม่สนใจรายละเอียดทางเทคนิคของการเชื่อมต่อระหว่างจุด หรือวิธีการเฉพาะที่จะเข้าไปใช้จุดเหล่านั้น และนำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อความ ( Text ) , ภาพ ( Graphics ) , เสียง ( Sound ) หรือภาพเคลื่อนไหว ( Animation ) ในเอกสารบนจอภาพ
  World Wild Web คืออะไร
              World Wild Web ( WWW ) เป็นแหล่งรวมข้อมูลที่เป็น ข้อความ , ภาพ , เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว บน Internet โดยจะเชื่อมต่อส่วนต่าง ๆ ไว้กับ URL ( Uniform Resource Locator ) ซึ่งมีหน้าที่ในการติดต่อโดยตรงกับข้อมูลบน Internet โดยจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ผ่านหน้า Browser ที่ใช้งานอยู่
การใช้งาน Internet Explorer
              IE หรือ Internet Explorer เป็น Browser ซึ่งผลิตโดยบริษัท Microsoft ซึ่งมีมาให้พร้อมกับ Microsoft Windows ตั้งแต่ Windows 98 ขึ้นไป โดยที่หากเป็น Windows98 ก็จะเป็น IE4.0 , Windows98 SE ก็จะเป็น IE5.0 , Windows Me ก็จะเป็น IE5.5 , สุดท้ายถ้าเป็น Windows XP ก็จะเป็น IE6.0 ดังนั้น หากคิดจะใช้อินเตอร์เน็ตด้วย IE แล้ว จำเป็นต้องทราบเทคนิค พื้นฐานเบื้องต้นในการใช้ IE ด้วย
 •  
   เมนู ปุ่ม และคำสั่งในเบื้องต้น
  •  
    การใช้งาน InternetExplorer ในเบื้องต้น
                               ปุ่ม Back ใช้สำหรับย้อนกลับไปหน้าที่ผ่านมาแล้ว
                             ปุ่ม Forward ใช้สำหรับเปลี่ยนไปหน้าต่อไป (หลังจากที่ย้อนกลับมา)
                               ปุ่ม Stop ใช้สำหรับหยุดการโหลดข้อมูลในหน้า Web Page นั้น
                               ปุ่ม Refresh ใช้สำหรับการเรียกโหลดข้อมูลหน้า Web Page ใหม่อีกครั้ง
                              ปุ่ม Home ใช้สำหรับกลับไปหน้าแรกหรือกลับไปที่ URL ที่ตั้งไว้ให้เป็นหน้าแรก
                              ปุ่ม Search ใช้สำหรับค้นหาเว็บไซต์
                              ปุ่ม Favorites ใช้สำหรับเลือกเว็บไซต์จาก Favorites หรือ Book Mark
                              ปุ่ม History ใช้สำหรับการย้อนกลับไปดูเว็บไซต์ที่เคยเข้าไปดูมาแล้ว
                              ปุ่ม Mail ใช้สำหรับการ รับ-ส่ง อีเมล์
                              ปุ่ม Print ใช้สำหรับการพิมพ์หน้าเว็บออกเครื่องพิมพ์
                              ปุ่ม Edit ใช้สำหรับการแก้ไขหน้า Web Page นั้น ๆ
   การใช้งาน Internet Explorer แบบ Offline
               การใช้งานแบบ Offline ก็คือการที่เราทำการเก็บข้อมูลของหน้า Web Page ที่ได้เคยเข้าไปเยี่ยมชมแล้ว และทำการเรียกมาดูใหม่อีกครั้ง โดยที่ไม่ต้องทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใหม่ ซึ่งสามารถทำได้ 3 รูปแบบดังนี้
               1.    การใช้เมนู File >> Work Offline โดยการเลือกที่ Work Offline หรือเป็นการทำงานในแบบ Offline นั่นเอง เมื่อเลือกที่เมนูนี้แล้ว จะทำให้สามารถเรียกดูข้อมูลของเว็บที่ได้เคยแวะเข้าไปเยี่ยมชมและยังมีเก็บอยู่ใน Temporary File ขึ้นมาดูได้ โดยวิธีนี้อาจจะไม่สามารถรับประกันได้ว่า  Web Page ที่เคยเข้าไปดูนั้น จะยังอยู่ครบหรือไม่ เพราะขนาดที่จำกัดของ พื้นที่ของ Temporary File นั่นเอง
               2.     การใช้เมนู File >> Save as หน้า Web Page ที่ต้องการเก็บไว้ วิธีนี้จะเป็นการเก็บข้อมูลทั้งหน้าลงใน Harddisk ทำให้เก็บข้อมูลของหน้า Web Page ไว้ได้ตลอดไป เมื่อต้องการเรียกดูใหม่ก็เลือกเปิดที่ ชื่อไฟล์ที่เราเก็บไว้ได้เลย
               3.    การใช้เมนู Favorites >> Add Favorite ซึ่งวิธีนี้ จะเป็นการเก็บเฉพาะ Link หรือ URL ของหน้า Web ที่ต้องการไว้ แต่ถ้าหากเลือกที่ช่อง Make available offline ไว้ด้วย จะเป็นการสั่งให้ Internet Explorer ทำการเก็บข้อมูลของหน้า Web Page นั้นแบบ Offline ได้ด้วย หากต้องการเรียกดูเมื่อไร ก็สามารถทำได้ นอกจากนี้ยังสามารถสั่งให้ Internet Explorer ทำการตรวจสอบและ Update ข้อมูลของ Favorite ที่ตั้ง Offline นี้ไว้ได้โดยการเลือกที่เมนู Tools >> Synchronize ได้ด้วย
   การกำหนด Text Size และ Encode ของตัวอักษร
               จากเมนู View จะมีให้เลือก Text Size และ Encoding ซึ่งเป็นการกำหนดขนาดของตัวอักษรและการเข้ารหัสภาษา ที่แสดงในแต่ละหน้าของ Web Page ซึ่งในบางครั้ง เราสามารถทำการปรับแต่งขนาด และการกำหนดภาษานี้ได้ ซึ่งในบางครั้ง หากผู้ใช้เข้าไปบาง Web Site แล้วไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้ ให้ทำการเปลี่ยน Encoding ช่องนี้ให้เป็น Thai ก็จะแสดงตัวอักษรไทยออกมา
   การเก็บ Link หรือ URL ของ Web Site ที่ใช้งานบ่อยครั้งไว้ใน Favorites
               ขณะที่ใช้งาน Internet ไปแล้วพบว่า มี Web Site ที่ใช้งานบ่อยครั้ง แล้วต้องการเก็บ Link หรือ URL ของหน้า Web Page นั้นไว้ ก็สามารถทำได้โดยการเลือกที่เมนู Favorites และ Add Favorite จะทำให้ชื่อเว็บไซต์นั้น บันทึกอยู่ในเมนูของ Favorite ได้ วิธีนี้อาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การทำ Book Mark นั่นเอง โดยที่ใน Favorite ก็ยังสามารถสร้าง Folder ต่าง ๆ เพื่อแยกเก็บ Link ของ Web Site แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ได้ด้วย
   การตั้งค่าของ Internet Options
               เมนูหลัก ที่ใช้งานบ่อยครั้ง และควรจะทราบไว้คือ Tools และเลือก Internet Options ซึ่งจะเป็นการตั้งค่าต่าง ๆ ของ Internet Explorer ให้เหมาะกับการใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งจุดหลัก ๆ ที่ควรทราบและตั้งให้เหมาะสมกันมีดังนี้
  •  
    หัวข้อ General
  •  
   •  
    •  
    Home Page คือการตั้งหน้า Web Page เริ่มต้น เมื่อเปิดโปรแกรม Internet Explorer โดยอาจจะเลือกที่ปุ่มด้านล่างก็ได้
   •  
     UseCurrent     คือการตั้งหน้า Web Page ปัจจุบัน ให้เป็นหน้าแรก
     UseDefault     คือการตั้งเป็นค่าเดิมของ Microsoft.com
     UseBlank     คือการตั้งหน้าแรกเป็นหน้าว่างเปล่า
    Temporary Internet Files     เป็นการกำหนดขนาดและที่อยู่ของ Temporary File สำหรับการดูแบบ Offline
    History     คือการกำหนด History ของ Web Page ที่เคยเยี่ยมชมแล้ว ว่าจะเก็บไว้กี่วันหรือจะ Clear ทิ้ง
    Colors     เป็นการกำหนดสีต่าง ๆ ของการใช้งาน Internet Explorer
    Fonts     เป็นการกำหนด Fonts ต่าง ๆ ( แนะนำให้ตั้งเป็น Microsoft Sans Serif เนื่องจากเป็น Fonts มาตรฐานที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน )
    Languages     เป็นการกำหนดภาษาของ Internet Explorer
    Accessibility     เป็นการกำหนดค่าต่าง ๆ ของ Internet Explorer
    หัวข้อ Security
   •  
    •  
                จะเป็นการกำหนดระดับของการรักษาความปลอดภัย ในการใช้งาน Internet ซึ่งควรปรับไว้ที่ Default Level สำหรับงานทั่วไป
  •  
    หัวข้อ Content
   •  
    •  
                ส่วนที่ควรตั้งค่าไว้คือ ช่อง AutoComplete ใช้สำหรับการลบตัวอักษรที่จะจำอยู่ในแบบฟอร์ม เช่นอีเมล์ หรือรหัสผ่านต่าง ๆ ที่เคยเก็บไว้ โดยส่วนอื่น ๆ นอก AutoComplete แล้วนั้น มีการใช้งานน้อยมาก
    หัวข้อ Connections
   •  
    •  
                หัวข้อ Connection จะเป็นรายละเอียดต่าง ๆ ของการเชื่อมต่อเครือข่าย ซึ่งผู้ใช้สามารถทำการปรับแต่งค่าต่าง ๆ เช่นการตั้ง username และ password การเลือก Default Connection การลบ หรือเพิ่ม Connection ในนี้ได้ และเมื่อต้องการเชื่อมต่อเข้ากับวง LAN และปรังตั้งค่าต่าง ๆ ให้เลือกที่ LAN Setting ด้านล่างด้วย
 •  
  •  
    หัวข้อ Program
   •  
    •  
                    จะเป็นในส่วนของการเลือกโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานต่าง ๆ เช่นเลือกโปรแกรมสำหรับ รับ – ส่งอีเมล์ เลือกโปรแกรมสำหรับการแก้ไข Web Page  และอื่น ๆ เป็นต้น
    หัวข้อ Advanced
   •  
    •  
                           จะเป็นการตั้งค่าอื่น ๆ ต่าง ๆ ซึ่งโดยทั่วไปก็คงจะไม่จำเป็นต้องตั้งค่าในส่วนนี้
   เทคนิคการใช้งาน Internet Explorer ที่ควรทราบ
      การกดปุ่ม เมาส์ขวาเพื่อเรียกเมนูใช้งานอย่างรวดเร็วได้ เช่นการเก็บรูปภาพ การเปิดหน้าต่างใหม่ หรืออื่น ๆ
       การกดปุ่ม Shift ค้างไว้ก่อนใช้เมาส์กดลิงค์ จะเป็นการบังคับให้เปิดลิงค์ในหน้าต่างใหม่ไปในตัว
       การกดปุ่ม Shift ค้างไว้พร้อมกับการกดที่ปุ่ม Refresh จะเป็นการเรียกข้อมูลโดยตรงไม่เรียกจาก Proxy Server
        การกดปุ่ม ALT + ปุ่มลูกศร ซ้าย หรือ ขวา จะเป็นการเรียกใช้เมนู Back หรือ Forward ได้เช่นกัน
      การกดปุ่ม Ctrl + N เป็นการเปิดหน้าต่างใหม่เพิ่มขึ้นมา
       หากพบภาพที่ถูกใจ สามารถตั้งให้เป็น Wall Paper ได้ทันทีโดยกดปุ่มเมาส์ขวา เลือกที่ Set as wallpaper
      เราสามารถส่งหน้า Web Page ที่กำลังดูผ่านทางอีเมล์ ได้โดยการเลือกที่ File >> Send โดยจะส่งเป็นลิงค์หรือทั้งหน้าก็ได้
        ก่อนการพิมพ์หน้าเว็บออกเครื่องพิมพ์ ควรจะเลือกที่ Print Preview เพื่อดูรูปแบบต่าง ๆ เสียก่อน
       การค้นหาข้อความในหน้า Web Page  สามารถใช้เมนู Edit และ Find (on This Page) หรือกด Ctrl + F ได้
        การกำหนดขนาดของหน้าต่างที่เปิดใหม่ทำโดยขยายขนาดของหน้าต่างที่เพิ่งเปิด ให้มีขนาดตามต้องการและกดปิด
        ควรจะทำการอัพเกรด IE ให้เป็นเวอร์ชัน 5.50 built 4134.0600 หรือสูงกว่านี้เพื่อการใช้งานที่เสถียรขึ้น